Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Kerkdag 2014 'Van welke planeet kom jij?'


Openingswoord

In de dagopening spreekt broeder H. Oosterhuis over het belang ons hele leven naar Gods wil in te richten. Om zijn wet te houden. Dat verziekt ons leven niet, dat bemoeilijkt ons leven niet. Maar, zoals het staat in Psalm 19 vers 12: in het houden ervan ligt rijke beloning

Gelovigen horen bij God, niet bij de wereld

Dominee C. Koster staat er in de eerste ochtendlezing ‘Gelovigen horen bij God, niet bij de wereld’ bij stil dat we opvallen. Omdat we andere keuzes maken. In muziek, in kleding, in vrijetijdsbesteding, in werkhouding. In de ogen van de wereld lijkt het alsof we van een andere planeet komen. En toch. We mogen ons gelukkig prijzen dat we anders zijn. Geheiligd zijn. Want God heeft ons in zijn genade van het rijk van de duisternis, overgebracht naar zijn wonderbaar licht. We zijn niet van een andere planeet, maar leven in het rijk van Gods licht. 

Van welke planeet kom jij?

Br. T.L. Bruinius spreekt in een tweede ochtendlezing ‘Van welke planeet kom jij?’ verder over het rijk van de duisternis. Hij gaat een aantal kenmerken van het andere rijk, van de satan, het Babel bij langs. Hij trekt lijnen met de maatschappelijke ontwikkelingen in met name Zweden. Een voorbeeldland voor onze overheid. Maar een land dat zijn sociale verbanden voor een groot deel verloren heeft. Waar de liefde verkilt. Waar binnen de gezinnen zelfs de liefde verkilt. En wat is een warm gezin van belang! Voor de opvoeding tot kinderen, volwassenen die de Here dienen in hun leven. Die hun dienst verrichten binnen het verbond.

Ga je mee?

Hadden we ’s morgens gehoord dat we leven in Gods Koninkrijk. In een middaglezing ‘Ga je mee?’ spreekt br. M. S. Godschalk over onze reis naar de grote Bruiloftsfeest. De duivel wil ons koste wat het kost tegenhouden dat feest mee te vieren. Hij wil dat onze olie opraakt, hij wil dat wij met vuile kleren de zaal binnen gaan, hij wil dat we voor een gesloten deur komen, hij wil dat we verdwalen op de brede weg.  Hij probeert ook het gezinsleven kapot te maken. Het gezin, waar de geloofsopvoeding zo belangrijk is. Dan spreekt br. Godschalk heel praktisch over het gezinsleven in deze tijd. Met zijn hectiek, drukte en moderne media.

De tijd is kort

Ds. De Marie sluit de rij met een vooruitblik ‘De tijd is kort’. Vooruit, in de toekomst. Mensen van de wereld leven voor het hier en nu. Zij plukken de dag. Wij niet. We leven in het heden der genade. We leven daarin anders, omdat we onze toekomst kennen! We weten dat we eeuwig mogen leven met God. Daarom strijden we hier de goede strijd, gebruiken we alles tot Gods eer.

Want nog een korte, korte tijd, en Hij die komt zal er zijn en niet op Zich laten wachten (Hebr. 10:37).

Sfeerimpressie

Mensen kijken zoekend om zich heen, ze vinden wie ze zochten, handen worden geschud. In de hal is het een rumoer, er wordt gelachen en gepraat. Vóór de officiële opening is de Kerkdag al een echte ontmoetingsdag. We ontmoeten elkaar als broeders en zusters van hetzelfde huis. Op de achtergrond pakken de schoolverenigingen hun spullen uit, het koekhappen wordt klaargezet (de koeken hingen nog niet hoor, die waren echt vers), de boeken uitgepakt. Het is een gezellige drukte als het orgel begint te spelen. De kleine kinderen worden in de crèche gebracht en iedereen zoekt een plaatsje op.