Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Kerkdag 2013 ‘De Koning volgen.’

Dagopening

In de dagopening spreekt broeder H. Oosterhuis naar aanleiding van Psalm 122. Het is goed om de HERE te loven, tien jaar na de Vrijmaking die in 2003 begonnen is. Daarvoor kunnen de bedevaartsliederen goed gebruikt worden. Wij mogen met David en met Israël zingen de lof op de HERE die ons uitleidde. Hij die om de kerk staat, haar beveiligt als eens de bergen rondom Sion. 

Ochtendlezing ‘Ware het niet de HERE, die met ons was’

Dominee S. de Marie spreekt in de ochtendlezing ‘Ware het niet de HERE, die met ons was’ over tien jaar vrijmaking. Hij bespreekt kort de redenen tot vrijmaking. Hij verhaalt de geschiedenis naar de landelijke vrijmakingsdag toe en vertelt wat er op die vergadering is besproken. Ook staat dominee De Marie erbij stil welke zegeningen de HERE ons na die jaren heeft gegeven. Want ook het stilstaan bij de vrijmaking doen we tot eer van de HERE. Hem komt alle eer toe. 

Presentatie jeugdschets Nehemia en uitgave over het Chiliasme

Broeder J. Houweling presenteert de publicatie van een lezing van dominee Van Gurp over het chiliasme. Een publicatie die voor de Opleiding gebruikt wordt, maar die ook bruikbaar is voor verenigingen. Verder presenteert hij de eerste jeugdschets die de Bijbelstudiebond uitgeeft. Deze gaat over het Bijbelboek Nehemia. Het is een actuele jeugdschets.

Middaglezing ‘Wat hebben Gereformeerden met Oranje’

Dominee E. Heres spreekt in de middaglezing ‘Wat hebben Gereformeerden met Oranje’ over Willem de Eerste, de ‘Vader des vaderlands’. Hij spreekt over diens inspanningen toen de Plakkaten en de Inquisitie zwaar op de bevolking drukten. Toen de brandstapels werden opgericht, de galgen geplaatst, de moordschavotten gebouwd. Ook staat dominee Heres stil bij onze band met het koningshuis vandaag de dag.
 

Vooruitblik

Dominee P. van Gurp spreekt ten slotte de vooruitblik uit. Hij spreekt over verwachtingen die we kunnen hebben, doordat de Here Jezus ze noemt wanneer Hij spreekt over de eindtijd. We zullen moeten verwachten dat we steeds meer alleen komen te staan. Dat vraagt om trouw in bijvoorbeeld studiekeuze en in de keuze met wie je trouwt. Maar wij moeten ons geen zorgen maken, want de HERE weet wat we nodig hebben. Hij vraagt onze trouw.

Sfeerimpressie

De lezingen die gehouden zijn op de Kerkdag kon u zojuist lezen op de website. Maar waar u dan nog iets van moet weten, is van de sfeer. Dat kunt u in de lezingen namelijk niet lezen. Allereerst is daar natuurlijk de opstartdrukte. Alle tafels worden in gereedheid gebracht. Kerkbouw Groningen laadt de auto uit, de kosters lopen rond en krijgen van alle kanten vragen, extra tafels worden nog snel neergezet. Dan wordt het rustig...