Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Kerkdag 2012 ‘Bij de HERE zijn.’

Dagopening

In de dagopening spreekt broeder H. Oosterhuis naar aanleiding van Jesaja 44:21-28, waarin onder andere staat dat de HERE tegen Jeruzalem zegt: Het worde bewoond; tot de steden van Juda: Laten zij herbouwd worden, haar puinhopen richt Ik weer op. Broeder Oosterhuis spreekt de wens uit dat het een fijne dag van ontmoeting mag worden en meer nog een dag vol lof aan de HERE om het kerkvergaderend werk van Christus.

Ochtendlezing ‘Nabij God te zijn’

Dominee P. van Gurp spreekt in de ochtendlezing ‘Nabij God te zijn’ over het leven met de HERE. De HERE wil bij Zijn volk zijn. In het Oude Testament wandelde de HERE met Adam en zijn vrouw in het paradijs. Hij sprak vertrouwelijk met hen. Als engel kwam Hij van tijd tot tijd bij de mensen. In de tempel en de tabernakel kwam Hij ook bij Zijn volk. Hij sprak met Mozes. Ook in het Nieuwe Testament wil de HERE nabij zijn kinderen zijn. Dominee Van Gurp stelt de vraag of wij ook dicht bij de HERE willen leven. Of wij met Paulus zeggen: niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Mijn leven is Christus. Vervolgens houdt dominee van Gurp ons aan de hand van de Dordtse Leerregels voor, hoe we ons kunnen oefenen in het leven met de HERE.

Presentatie brochure ‘Ook voor jou’

Broeder T.L. Bruinius presenteert de nieuwste brochure ‘Ook voor jou’. Hij spreekt over het werk van de HERE door de geslachten. Over de verantwoordelijkheid die ouders hebben om hun kinderen op te voeden in de HERE. DE BAZUIN wil daarin meehelpen, omdat de kinderen van heel de gemeente zijn. Hij spreekt speciaal de kinderen aan, en wijst hen op de bladzijden in DE BAZUIN die speciaal voor hen geschreven zijn. Een heel aantal van die stukjes zijn samengebundeld tot het boekje ‘Ook voor jou’.  In het boekje staan ook teksten die je in de Bijbel op kunt zoeken en puzzeltjes.

Middaglezing ‘De hemelse levensbestemming van Gods kinderen’

Broeder A. Admiraal spreekt in de middaglezing ‘De hemelse levensbestemming van Gods kinderen’ over de belofte van rust die de HERE ons gegeven heeft. Een belofte die we ons door geloof moeten toe-eigenen. De spreker wekt ons vanuit Hebreeën op om de prediking te geloven en hier te beginnen met leven in de eeuwige rust, zonder de indruk te wekken dat we achter blijven. Om dan straks in te gaan in de eeuwige rust. Dan zal God alle tranen van onze ogen afwissen en komen er palmtakken, witte klederen, gouden straten en gezang. De Kerk hier beneden strijdend en triomferend is dan tot haar volle rust gekomen.

Sfeerimpressie

We kijken terug op een mooie Kerkdag. Opbouwend en gezellig.
 
Tot grote opluchting van de dagvoorzitter liep het programma dit jaar niet uit. Tot zijn verdriet dreigde het ochtendprogramma een kwartier te vroeg op te houden. Tot zijn vreugde deed de organist aan ‘op-het-laatst-moment-ingediende-verzoeknummers’...