Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Bijbelstudiebond

Bijbelstudiebond van de Gereformeerde Kerken in Nederland

De Bijbelstudiebond van De Gereformeerde Kerken in Nederland is op 6 oktober 2007 opgericht. Het doel van de Bond is haar leden te ondersteunen bij de bestudering van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis. Om daarmee bij te kunnen dragen aan de toerusting tot de dienst aan de HERE, die Hij vraagt in heel het leven. Taken van de Bond zijn:
  • Zorg dragen voor het bruikbaar maken en beschikbaar stellen van bestaand studiemateriaal en om zelf studiemateriaal samen te stellen en uit te geven.
  • Ondersteunen bij het organiseren van de Bondsdag. Verenigingen worden door de Bond gevraagd om de Bondsdag te organiseren.
  • Stimuleren van verenigingen die geen lid zijn, om lid te worden en van de diensten van de Bond gebruik te maken.

Bijbelstudiemateriaal

Het aanbod van schetsen bestaat uit bestaande schetsen, nieuwe schetsen en schetsen die herdrukt zijn. Het materiaal is door het bestuur van de Bond beoordeeld op Schriftuurlijke betrouwbaarheid en geschiktheid voor gebruik op de Bijbelstudieverenigingen. In de folder ‘Schets aanbod Bijbelstudiebond’ vindt u een actueel overzicht.
Folder schets aanbod

Schetsen aanschaffen

Om schetsen te bestellen kunt u via het emailadres contact opnemen met de Bond. Ook op de Bondsdag of andere landelijke bijeenkomsten binnen het kerkverband is de Bond aanwezig voor de verkoop van schetsen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur van de Bijbelstudie bond door middel van het onderstaande email adres:
bijbelstudiebonddgk@gmail.com

Jeugdverenigingen

Een aparte Jeugdbond is (nog) niet haalbaar. Daarom is op de Algemene Vergadering in 2015 besloten dat jeugdverenigingen lid kunnen worden van de Bond. Om dezelfde reden is in 2016 het bestuur uitgebreid met een bestuurslid speciaal voor de jeugd. Dit bestuurslid heeft contact met de jeugdverenigingen en zet zich in voor passend bijbelstudiemateriaal en de voortgang van activiteiten voor de jeugd.  Jeugdverenigingen kunnen contact opnemen met dit bestuurslid via het emailadres van de bond.

Lid worden

Voor lidmaatschap van de Bijbelstudiebond kan de vereniging een lidmaatschapsformulier opvragen via de secretaresse van de Bond (email : bijbelstudiebonddgk@gmail.com). Wanneer u als vereniging lid wilt worden van de Bijbelstudiebond, dient de vereniging Gods onfeilbaar Woord te aanvaarden, zoals dat beleden en gehandhaafd wordt in de drie Formulieren van Eenheid in De Gereformeerde Kerken in Nederland  en behoren de verenigingsleden lid te zijn van de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Giften

Uw gift is van harte welkom. Het rekening nummer van de Bond is NL 49 INGB 0003 85 71 19 ten name van Bijbelstudiebond van De Gereformeerde Kerken.

Website

www.bijbelstudiebonddgk.nl