Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Voorlichtingsavond in de Goede Herderkerk te Nijkerk

Geachte broeders en zusters,

Op 31 oktober 1517, Hervormingsdag, spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deuren van het kerkgebouw in Wittenberg. Het begin van de Reformatie. Een feit om te gedenken dat we ons leven telkens weer moeten reformeren om in gehoorzaamheid trouw te blijven aan onze Heiland, Jezus Christus. Dat geldt zeker voor de kerk als deze afdwaalt. 

Momenteel zijn er ernstige zorgen over de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Als voorbeelden noemen wij: de koers van TU te Kampen, de nieuwe hermeneutiek (uitlegkunde van de Schrift), de gemeente-­‐ethiek, de discussie over de vrouw in het ambt, de samenwerkingsgemeenten, de deelname aan de Nationale Synode, de invoering van onschriftuurlijke liederen en het niet meer hanteren van art. 31 KO, enz. Zaken die de Australische zusterkerken, de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) hebben doen besluiten om de zusterkerkrelatie met de GKv op te schorten. Dit tekent de ernst van de situatie van de GKv! 

Er zijn in het land sinds 2013 heel wat voorlichtingsavonden georganiseerd voor verontruste broeders en zusters. Waarom? Wij mogen, nu wij ons hebben vrijgemaakt, niet stil zitten en maar met lede ogen de onschriftuurlijke koers van de GKv aanzien. Nee, het doet ons pijn en ons hart gaat naar u allen uit. Wij beschouwen het als onze plicht u te waarschuwen voor deze koers en u te helpen om hierin de juiste weg te gaan. Om die reden organiseren wij opnieuw een voorlichtingsavond. 

We zullen daarbij aandacht willen geven aan bovengenoemde ontwikkelingen, maar ook aan de concrete vraag voor u: roept de HERE mij nog in de GKv? Of betekent trouw zijn aan onze Heiland  dat  ik  mij  moet  vrijmaken?  En  waar  vergadert  Christus  dan  nu  zijn  schapen?  Deze onderwerpen en kwesties willen we graag met u bespreken. 

De leiding van deze avond is in handen van ds. E. Heres.  De sprekers en titels van de lezingen van de avond zijn:
Ds. C. Koster: “Het offer van Jezus Christus ter discussie?!”
Ds. S. de Marie: "Reformeren of afwachten, een geloofsvraag".

Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Wij nodigen u van harte uit voor deze voorlichtingsavond op 29 oktober 2015 in de Goede Herderkerk  aan  het  Willem  Alexanderplein  14  (naast  het  NS-­‐station)  te  Nijkerk. Aanvang 19.45 uur.


Namens het organiserend comité,
H.J. Mooibroek (Zwolle)
R.B. Sikkens (Zwolle)