Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Concept-agenda 7e vergadering: 2 juni 2018

Agenda van de slotzitting, dd. 2 juni 2018 in de Hoeksteen, Scheldelaan 141 in Zwolle, aanvang om 10.00u
 
Zaterdag 2 juni 2018 is de zevende en laatste vergadering van de synode Lansingerland. De reservedatum van 1 juni blijkt niet nodig te zijn, omdat alle inhoudelijke agendastukken aan bod zijn gekomen. Zaterdag 2 juni zullen ‘s ochtends de laatste praktische zaken afgerond worden. Deze morgenvergadering zal deels in comité plaatsvinden, zoals de benoeming van de deputaten. En dan zal de officiële sluiting ’s middags starten om 13.30 in de kerkzaal.
 
Deze sluiting zal hoofdzakelijk bestaan uit samenzang en een toespraak van de preses met een terugblik op de afgelopen synode. Dit zal tot uiterlijk 15.00u duren, waarna er onder het genot van een kop koffie gelegenheid is voor ontmoeting en afscheid. Alle leden van de kerken zijn in het bijzonder voor dit middaggedeelte van harte uitgenodigd.
 
Namens het moderamen,
C. Koster, scriba II van synode Lansingerland van DGK