Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Concept-agenda 6e vergadering: 21 april 2018

Agenda van de zesde synodezitting, dd. 21 april 2018 in het Teeuwland, Karel Doormanstraat 30, Hasselt. Aanvang om 10.00u
 
Anders dan alle andere vergaderingen, vindt deze synode plaats in Hasselt op het bovenstaande adres! Na de opening zal het rapport van deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken besproken worden. Dit betreft vele verschillende contacten die er zijn met kerken in het buitenland. Ook een brief van LRCA aan DGK zal besproken worden inzake de Westminster Standards. En een brief van DGK Dalfsen aan de synode inzake de zusterkerkrelatie met LRCA. De hele dag is gereserveerd voor dit onderwerp. De pauze is gepland van 12.30 tot 13.15.
 
Eén onderwerp is nog blijven liggen van de vorige vergadering, dit betreft een rapport wat door de classis Zuid-West op de synodetafel is gelegd. Dat is een voorstel om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een meldpunt voor seksueel misbruik in kerkelijke gezagsrelaties.
 
Tot zover de conceptagenda voor zaterdag 21 april 2018.
 
Er is één reservedatum gepland, vrijdagavond 1 juni 2018 (zaterdag 21 april zal blijken of deze reservedatum nodig is). En de laatste vergadering van de synode staat gepland op zaterdag 2 juni 2018 in de Hoeksteen in Zwolle. Het ochtendgedeelte is gereserveerd voor eventueel resterende onderwerpen en de benoemingen voor de deputaatschappen. In het middaggedeelte zal de officiële sluiting plaatsvinden.
 
Namens het moderamen,
C. Koster, scriba II van synode Lansingerland van DGK