Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Concept-agenda 5e vergadering: 7 april 2018

Agenda van de vijfde synodezitting, dd. 7 april 2018 in de Hoeksteen, Scheldelaan 141 in Zwolle, aanvang om 10.00u

 

Na het openingswoord door de preses en de vaste agendapunten zal allereerst het rapport van deputaten Adresvoering en Contact Overheid en Binnenlandse Betrekkingen besproken worden. Centraal staat het contact wat er in de afgelopen drie jaren is geweest met de GKN. Een aanvullend rapport van dit deputaatschap is gepubliceerd op de landelijke website (https://gereformeerde-kerken-hersteld.nl). De hele morgen is gereserveerd voor dit onderwerp.

Rond 13.15 start het middaggedeelte. Dan zal het rapport van deputaten Liturgische Voorzieningen behandeld worden, die zich met name hebben beziggehouden met de organisatie rondom de leespreken. Vervolgens komen een aantal onderwerpen aan bod, die op de vorige zitting niet afgerond konden worden (de revisieverzoeken inzake het besluit van de vorige synode over de leespreken en inzake een artikel in de Bazuin en een appelschrift vanuit de classis Noord-Oost). En ook komt een rapport ter sprake, wat door de classis Zuid-West op de synodetafel is gelegd. Dat is een voorstel om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een meldpunt voor seksueel misbruik in kerkelijke gezagsrelaties.

 

Tot zover de conceptagenda voor zaterdag 7 april 2018.

 

De overige synodedata en onderwerpen zijn als volgt. De 6e synodevergadering is gepland op zaterdag 21 april 2018 in het Teeuwland in Hasselt. Dan staat op de agenda het rapport van deputaten betrekkingen buitenlandse kerken (BBK) en de brief van DGK Dalfsen inzake de zusterkerkrelatie met LRCA.

De zevende en laatste vergadering van de synode staat gepland op zaterdag 2 juni 2018 in de Hoeksteen in Zwolle. Het ochtendgedeelte is gereserveerd voor eventueel resterende onderwerpen en de benoemingen. In het middaggedeelte zal de officiële sluiting plaatsvinden.

 

Namens het moderamen,

C. Koster, scriba II van synode Lansingerland van DGK