Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Nieuws

Nieuwberichten uit De Gereformeerde Kerken (hersteld). Graag uw aanvraag tot het plaatsen van een nieuwsbericht sturen naar de Deputaten Curatoren, info@gereformeerde-kerken-hersteld.nl.

Verslag deputaten ACOBB

Deputaten ACOBB hebben een verslag over de samenspreking met de GKN gepubliceerd.
Dit verslag zal besproken worden op de vervroegde Generale Synode eind dit jaar.

Het verslag is te vinden via deze link.

Briefwisseling DGK - GKN

Onderstaande stukken zijn door het kerkverband openbaar gemaakt ter lezing:

1. Brief aan DGK

2. Brief naar GKN

Brief van synode Lansingerland aan GKN

De synode van Lansingerland heeft een brief op de website geplaatst die gericht is aan de GKN. Dit naar aanleiding van de door de GKN gezonden brieven aan de synode (d.d. 12 maart 2016 en 17 maart 2018).
Lees hier deze brief

Concept-agenda 7e vergadering: 2 juni 2018

Agenda van de slotzitting, dd. 2 juni 2018 in de Hoeksteen, Scheldelaan 141 in Zwolle, aanvang om 10.00u
 
Zaterdag 2 juni 2018 is de zevende en laatste vergadering van de synode Lansingerland. De reservedatum van 1 juni blijkt niet nodig te zijn, omdat alle inhoudelijke agendastukken aan bod zijn gekomen. Zaterdag 2 juni zullen ‘s ochtends de laatste praktische zaken afgerond worden. Deze morgenvergadering zal deels in comité plaatsvinden, zoals de benoeming van de deputaten. En dan zal de officiële sluiting ’s middags starten om 13.30 in de kerkzaal.
 

Concept-agenda 6e vergadering: 21 april 2018

Agenda van de zesde synodezitting, dd. 21 april 2018 in het Teeuwland, Karel Doormanstraat 30, Hasselt. Aanvang om 10.00u
 

Concept-agenda 5e vergadering: 7 april 2018

Agenda van de vijfde synodezitting, dd. 7 april 2018 in de Hoeksteen, Scheldelaan 141 in Zwolle, aanvang om 10.00u

 

Aanvullend rapport ACOBB

Deputaten ACOBB hebben een aanvullend rapport ingediend voor de synodevergadering van 7 april 2018.
Zie deze pagina of klik hier om het betreffende document te zien.

Concept-agenda 4e vergadering: 10 maart 2018

Straks volgt alweer de vierde zitting van de Generale Synode 2017-2018 van De Gereformeerde Kerken, samengeroepen door DGK Lansingerland. Dit schrijven is een ‘populaire versie’ van de conceptagenda voor deze 4e vergadering, die Deo Volente zal plaatsvinden zaterdag 10 maart 2018 in het kerkgebouw De Hoeksteen, Scheldelaan 141 in Zwolle. Dit is een conceptagenda, dus de disclaimer is dat alles wel onder voorbehoud van wijzigingen is. De synode zal om 10.00u beginnen en rond 15.30u afsluiten. De pauze is gepland tussen 12.30 en 13.30.

Gezamenlijk persverslag namens DGK en GKN afgevaardigden

Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van De Gereformeerde Kerken (DGK) en Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) met elkaar gesproken. Tussen beide kerken is er gesprek sinds begin 2016 en ligt er een briefwisseling. De agenda van de bespreking van 17 februari bestond uit het bespreken van die briefwisseling en de toelichting die daarop vanuit de GKN gegeven zou gaan worden volgens de opdracht die de GKN synode op 17 november jl. daartoe gegeven heeft.

Pagina's