Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Nieuws

Nieuwberichten uit De Gereformeerde Kerken (hersteld). Graag uw aanvraag tot het plaatsen van een nieuwsbericht sturen naar de Deputaten Curatoren, depcur@gereformeerde-kerken-hersteld.nl.

Concept-agenda 4e vergadering: 10 maart 2018

Straks volgt alweer de vierde zitting van de Generale Synode 2017-2018 van De Gereformeerde Kerken, samengeroepen door DGK Lansingerland. Dit schrijven is een ‘populaire versie’ van de conceptagenda voor deze 4e vergadering, die Deo Volente zal plaatsvinden zaterdag 10 maart 2018 in het kerkgebouw De Hoeksteen, Scheldelaan 141 in Zwolle. Dit is een conceptagenda, dus de disclaimer is dat alles wel onder voorbehoud van wijzigingen is. De synode zal om 10.00u beginnen en rond 15.30u afsluiten. De pauze is gepland tussen 12.30 en 13.30.

Gezamenlijk persverslag namens DGK en GKN afgevaardigden

Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van De Gereformeerde Kerken (DGK) en Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) met elkaar gesproken. Tussen beide kerken is er gesprek sinds begin 2016 en ligt er een briefwisseling. De agenda van de bespreking van 17 februari bestond uit het bespreken van die briefwisseling en de toelichting die daarop vanuit de GKN gegeven zou gaan worden volgens de opdracht die de GKN synode op 17 november jl. daartoe gegeven heeft.

Brief van deputaten ACOBB aan GKN

De deputaten ACOBB hebben een reactie gestuurd aan de GKN, dit naar aanleiding van de door de GKN gezonden brief aan de synode (d.d. 12 maart 2016).
Lees deze reactie

Voorlichtingsavond in de Goede Herderkerk te Nijkerk

Geachte broeders en zusters,

Op 31 oktober 1517, Hervormingsdag, spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deuren van het kerkgebouw in Wittenberg. Het begin van de Reformatie. Een feit om te gedenken dat we ons leven telkens weer moeten reformeren om in gehoorzaamheid trouw te blijven aan onze Heiland, Jezus Christus. Dat geldt zeker voor de kerk als deze afdwaalt. 

Voorlichtingsavond voor verontrusten te Grootegast op D.V. 29 januari 2015

De Gereformeerde Kerk (hersteld) Opeinde e.o. organiseert, in het kader van de recente ontwikkelingen in de Gereformeerd Kerken(vrijgemaakt), een voorlichtingsavond voor verontrusten. Deze avond zal Ds. E. Heres een lezing houden over hermeneutiek, de methode van het uitleggen van de schrift, en br. T.L. Bruinius zal een lezing houden over binding aan de belijdenisgeschriften.

Voorlichtingsavonden voor verontrusten in Leusden en Pijnacker

Het organiserend comité vanuit DGK Berkel en Rodenrijs / Bergschenhoek en Amersfoort e.o. organiseert twee voorlichtingsavonden voor verontruste gereformeerd vrijgemaakten.
Deze avonden zal ds. E. Heres een lezing houden over hermeneutiek en br. T.L. Bruinius over de binding aan de belijdenisgeschriften.

Aanmelden en inloggen voor preken

De gegevensbank van preken is beschikbaar op de website. Om hiertoe toegang te krijgen kan u zich aanmelden via http://www.gereformeerde-kerken-hersteld.nl/user/register
Na goedkeuring van het gebruikers account kan u preken zoeken en inzien.