Kerkblad

De Bazuin is het landelijk kerkblad van De Gereformeerde Kerken (hersteld). Het is een weekblad. Dit blad wordt in opdracht van de kerken uitgegeven door de deputaten-curatoren ‘Landelijk Kerkblad en Websites’.
Het devies van De Bazuin is: “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. 2 Timotheüs 3:16-17.”