Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Kerkblad

De Bazuin is het landelijk kerkblad van De Gereformeerde Kerken (hersteld). Het is een weekblad. Dit blad wordt in opdracht van de kerken uitgegeven door de deputaten-curatoren ‘Landelijk Kerkblad en Websites’.
Het devies van De Bazuin is: “Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. 2 Timotheüs 3:16-17.”