Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Mariënberg 2005

In november 2005 kwamen De Gereformeerde Kerken in Nederland, voor het eerst na de vrijmaking van 2003 en volgende jaren, bijeen op een generale synode. Daarmee werd het voorlopige kerkverband definitief. Aan deze eerste generale synode waren twee landelijke vergaderingen vooraf gegaan.
 
Deze eerste generale synode was van groot belang. Door de synode is een groot aantal onschriftuurlijke besluiten van de Generale Synode te Zuidhorn 2002, van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, officieel door de kerken verworpen. Deze besluiten waren de directe aanleiding voor de vrijmaking van velen. De synode doet geeft hiermee in feite een officiële verantwoording van die vrijmaking en onderbouwt op grond van Schrift, belijdenis en kerkorde het bestaansrecht van De Gereformeerde Kerken (hersteld) als voortzetting van de kerk van Christus in Nederland.
 
De acta, waarin alle besluiten met overwegingen en gronden zijn opgetekend, vormen dan ook een belangrijk document.
 
Daarnaast laten de acta zien hoe allerlei praktische zaken door deze eerste synode zijn geregeld, zoals een landelijk kerkblad, de opleiding tot dienaren des Woords, een emeritaatsvoorziening, e.a., en hoe de synode recht heeft gesproken in enkele appèlzaken. Ook werden de besluiten van de landelijke vergaderingen bevestigd. Een aantal deputatenrapporten is eveneens opgenomen.
 
 
PDF bestanden zijn te bekijken en te printen met Acrobat Reader of Foxit Reader.