Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Hasselt 2011
In november 2011 kwamen De Gereformeerde Kerken in Nederland bijeen in een generale synode samengeroepen door De Gereformeerde Kerk te Hasselt.
Na 16 vergaderingen, gehouden in het cultureel centrum Het Teeuwland, werd de synode gesloten op 13 oktober 2012.
De acta, waarin alle besluiten met overwegingen en gronden zijn opgetekend, laten zien hoe allerlei principiële en praktische zaken behandeld zijn en tot een besluit gebracht mochten worden. Een aantal deputatenrapporten is eveneens in de acta opgenomen.

Acta van de Generale Synode te Hasselt 2011/2012 (versie 06-02-2013)
Acta Contracta de Generale Synode te Hasselt 2011/2012

Enkele andere documenten:
Besluiten t.a.v. de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen
Het gesprek over eenwording met de Gereformeerde Kerk (dolerend) Dalfsen, een overzicht

PDF bestanden zijn te bekijken en te printen met Acrobat Reader of Foxit Reader.