Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Groningen 2014

Zaterdag 13 juni 2015 is de Generale Synode Groningen 2014-2015 officieel gesloten. De acta van GS Groningen 2014-2015 is gepubliceerd, zowel in boekvorm als digitaal op het internet. Hieronder vind u de digitale versie.
De acta van GS Groningen 2014-2015

Deputaten
De Generale Synode van Groningen 2014-2015 heeft verschillende deputaten opdracht gegeven om hun taken in de komende jaren uit te voeren. Mocht u één van de deputaten willen bereiken, dan kunt u dat doen via onderstaande emailadres.

Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords
Dhr. R. ten Have, rtenhave@outlook.com

College van Opleiding
Ds. S. de Marie, s.demarie.mail@gmail.com

Deputaten ad artikel 19 KO
Dhr. J.A. Sikkens, jaapsikkens@hotmail.com

Deputaten voor Adresvoering, Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen
Dhr. B. Lourens, b.lourens01@gmail.com

Deputaten voor Betrekkingen Buitenlandse Kerken
Ds. C. Koster, dsckoster@gmail.com

Deputaten-Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites
Dhr. B. de Roos, depcur@gereformeerdkerkbladdebazuin.nl

Deputaten ad Artikel 49 KO
Dhr. A. van Egmond, bert@tanacetum.nl

Deputaten Archief en DocumentatieCentrum
Dhr. J. Bos, depadc@oerwoud.nl

Deputaten Liturgische Voorzieningen
Mevr. E. Godschalk-Wielenga, elke.godschalk@kpnmail.nl

Deputaten Financieel Beheer
Dhr. E. Korevaar, e.korevaar@kpnmail.nl

Deputaten Voorbereiding Volgende Generale Synode
Dhr. B. Lourens, b.lourens01@gmail.com

Samenroepende kerk van de volgende Generale Synode, die DV gehouden zal worden in februari 2018
DGK Lansingerland, gs2018lansingerland@gmail.com

De rapporten die gediend hebben op de Generale Synode van Groningen 2014-2015 volgen hieronder: