Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Generale Synode

De Gereformeerde Kerken (hersteld) kennen één synodale vergadering: de generale synode. Deze synode komt elke twee jaar bijeen.

Deputaatschappen
De generale synode heeft de volgende deputaatschappen ingesteld:
 1. Deputaatschap Behandeling van Appèlzaken
 2. Deputaatschap Opleiding tot de Dienst des Woords
 3. Deputaatschap voor Betrekkingen Buitenlandse Kerken
 4. Deputaatschap Liturgische Voorzieningen
 5. Deputaatschap Financieel Beheer
 6. Deputaatschap voor Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen
 7. Deputaatschap Landelijk Kerkblad en Websites
 8. Deputaatschap Onderzoek Herziene Statenvertaling
 9. Deputaatschap Ad. Artikel 49 KO
 10. Archivaris + Adviseur
 11. Deputaatschap Onderzoek Synodebesluiten na 1990
 12. Deputaatschap Voorbereiding Volgende Synode

Huidige en afgelopen Generale Synodes: