Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Generale Synode

De Gereformeerde Kerken (hersteld) kennen één synodale vergadering: de generale synode. Deze synode komt elke drie jaar bijeen.
 
Deputaatschappen
De laatste generale synode heeft de volgende deputaatschappen ingesteld:
 1. Deputaatschap Opleiding tot de Dienst des Woords
 2. Deputaatschap ad art. 19 KO (ondersteuning hulpbehoevende studenten)
 3. College van Opleiding tot de Dienst des Woords
 4. Deputaatschap voor Betrekkingen met Buitenlandse Kerken
 5. Deputaatschap Financieel Beheer
 6. Deputaatschap voor Adresvoering en Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen
 7. Deputaatschap Zorg inzake Seksueel Misbruik in kerkelijke gezagsrelaties
 8. Deputaatschap ad art. 49 KO
 9. Deputaatschap archief en documentatie
 10. Deputaatschap Liturgische Voorzieningen
 11. Deputaatschap Voorbereiding Volgende Synode
 
Mocht u contact willen opnemen met één van deze deputaatschappen, dan kunt u mailen naar ds. C. Koster op het volgende mailadres: dsckoster@gmail.com of met de samenroepende kerk op het volgende mailadres: scriba@dgk-bergentheim-bruchterveld-eo.nl.


Huidige en afgelopen Generale Synodes: