Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

Generale Synode

De Gereformeerde Kerken (hersteld) kennen één synodale vergadering: de generale synode. Deze synode komt elke drie jaar bijeen.
 
Deputaatschappen
De laatste generale synode heeft de volgende deputaatschappen ingesteld:
1.       Deputaatschap Opleiding tot de Dienst des Woords, contactpersoon B. Lourens
2.       Deputaatschap ad art. 19 KO (ondersteuning hulpbehoevende studenten), contactpersoon Joh. Horst
3.       College van Opleiding tot de Dienst des Woords, contactpersoon ds. S. de Marie
4.       Deputaatschap voor Betrekkingen met Buitenlandse Kerken, contactpersoon ds. C. Koster
5.       Deputaatschap Financieel Beheer, contactpersoon H.J. Mooibroek
6.       Deputaatschap voor Adresvoering en Contacten Overheid en Binnenlandse Betrekkingen, contactpersoon B. Lourens
7.       Deputaatschap Zorg inzake Seksueel Misbruik in kerkelijke gezagsrelaties, contactpersoon P. Drijfhout
8.       Deputaatschap ad art. 49 KO, contactpersoon A. van Egmond
9.       Deputaatschap archief en documentatie, contactpersoon T.M. de Marie
10.     Deputaatschap Liturgische Voorzieningen, contactpersoon mevr. E. Godschalk-Wielenga
11.     Deputaatschap Voorbereiding Volgende Synode, contactpersoon ds. M.A. Sneep
 
Mocht u de gegevens willen ontvangen van één van bovenstaande contactpersoon deputaatschappen, dan kunt u mailen naar ds. C. Koster op het volgende mailadres: dsckoster@gmail.com of met de samenroepende kerk op het volgende mailadres: scriba@dgk-bergentheim-bruchterveld-eo.nl.


Huidige en afgelopen Generale Synodes: