Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

ANBI

1. Deputaatschap ADC

Naam ANBI Fonds:
Fin. Ondersteuning Theologische Studenten

Ons RSIN nummer:
8236.46.464

Samenstelling bestuur:
Het bestuur bestaat uit een: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Wilt u contact opnemen: J.A. Sikkens, secretaris jaapsikkens@hotmail.com

Beloningsbeleid:
N.v.t.

Doelstelling:
Het Fonds Fin. Ondersteuning Theologische Studenten heeft middels haar deputaatschap de taakstelling theologische studenten financieel te adviseren en te ondersteunen. Zie ook ons meerjarig beleidsplan op de site.

Verslag activiteiten:
In de afgelopen jaren hebben wij meerdere studenten ondersteunt. In het afgelopen jaar 2019 was één student om te ondersteunen.

Financiële toelichting:
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven.

Overzicht:
Balans 20192. Deputaatschap opleiding tot de Dienst des Woords

Download ANBI 2020

 3. Steunfonds Hulpbehoevende Studenten


Download ANBI 2020