Sorry, u moet JavaScript inschakelen om de website te mogen bezoeken.

De Gereformeerde Kerken (hersteld)

Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem en Hij zal het maken (Psalm 37:5)
De Gereformeerde Kerken (hersteld) zijn de voortzetting van de Gereformeerde Kerken.

De kerken hebben het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) gevormd in de jaren 2003 en 2004.

De grondslag van De Gereformeerde Kerken (hersteld) is: geheel de Schrift, zoals wij daarvan belijdenis doen in de belijdenisgeschriften, te weten De Apostolische Geloofsbelijdenis, De Geloofsbelijdenis van Nicea, De Geloofsbelijdenis van Athanasius, De Nederlandse Geloofsbelijdenis, De Heidelbergse Catechismus en De Dordtse Leerregels en eveneens conform de afspraken in De Dordtse Kerkenordening zoals deze door de te Mariënberg gehouden synode is vastgesteld op 30 september 2006. De Gereformeerde Kerken (hersteld) zoeken de eenheid met allen die deze grondslag in woord en daad onderschrijven.

Concept-agenda 7e vergadering: 2 juni 2018

Agenda van de slotzitting, dd. 2 juni 2018 in de Hoeksteen, Scheldelaan 141 in Zwolle, aanvang om 10.00u
 
Zaterdag 2 juni 2018 is de zevende en laatste vergadering van de synode Lansingerland. De reservedatum van 1 juni blijkt niet nodig te zijn, omdat alle inhoudelijke agendastukken aan bod zijn gekomen. Zaterdag 2 juni zullen ‘s ochtends de laatste praktische zaken afgerond worden. Deze morgenvergadering zal deels in comité plaatsvinden, zoals de benoeming van de deputaten. En dan zal de officiële sluiting ’s middags starten om 13.30 in de kerkzaal.
 

Aanmelden en inloggen voor preken

De gegevensbank van preken is beschikbaar op de website. Om hiertoe toegang te krijgen kan u zich aanmelden via http://www.gereformeerde-kerken-hersteld.nl/user/register
Na goedkeuring van het gebruikers account kan u preken zoeken en inzien.

Groningen 2014

Het laatste bericht van de Generale Synode van Groningen 2014, de acta is gepubliceerd.